HRISTOS A ÎNVIAT!

Biserica Aurora (33 of 36)

Program liturgic

Săptămâna Mare și ÎNVIEREA DOMNULUI 2021

Biserica noastră va fi deschisă pentru închinare credincioșilor parohiei noastre după programul de mai jos, cu mențiunea că, începând de Marți, 27 Aprilie și până Vineri, 30 Aprilie inclusiv, înainte de slujbă voi fi la dispoziția dumneavoastră pentru Taina Sfintei Spovedanii (numai cu programare prealabilă, date fiind restricțiile în vigoare).

Sâmbătă, 1 Mai, de la ora 9:00 a.m. vom împărtăși copiii până în 7 ani și cei care s-au spovedit anterior și au primit binecuvântarea să primească Sfânta Împărtășanie.

În Vinerea Mare biserica va fi deschisă de la ora 11:00 a.m. când se va scoate Sfântul Epitaf și până la ora 7:00 p.m. când va începe Denia Prohodului Domnului. Și Denia celor 12 Evanghelii de Joi Mari, Denia Prohodului de Vineri Mari, precum și Slujba Sfintei Învieri din noaptea de 1 spre 2 Mai se vor desfășura cu ușile închise, iar slujbele vor fi transmise online.

Pentru Lumina Sfintei Învieri și Sfintele Paști vom organiza începând cu ora 12:00 a.m. un DRIVE-THROUGH dinspre Aurora Library (Victoria Street) spre Mosley Street, cu oprire în fața bisericii unde vi se va aduce la mașină o candelă aprinsă și un pahar cu Sfinte Paști de către un consilier (nu se coboară din mașini!) și veți avea posibilitatea să lasați un pomelnic pentru slujba Sfintei Liturghii (dacă nu ați făcut deja lucrul acesta înainte de slujbele din timpul Săptămânii Mari sau online pe site-ul bisericii la pagina Donații).

map_line-up

Vă mulțumim pentru înțelegere și vă dorim ca Sfintele Paști de anul acesta să le primiți cu bucurie și nădejdea mântuirii!

Urmează:

1 Mai, Sfânta și Marea SÂMBĂTĂ:  Sfântul Proroc Ieremia – Pregătirea Sfintelor Paști, Împărtășirea copiilor – de la ora 9:00 a.m. (în principiu – sunați, vă rog, cu minim 24 de ore înainte – Mulțumesc)

(†) Învierea Domnului (Sfintele Paști): Ap. Fapte I, 1-8; Ev. Ioan I, 1-17 – Slujba ÎNVIERII DOMNULUI, de la ora 11:30 p.m., urmată de Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, online aici: https://youtu.be/2MsDNPTg9V4

2 Duminica Sfintei Învieri, (†) Sfintele Paști:Aducerea moaștelor Sfântului Atanasie cel Mare; Sfântul Atanasie al III-lea, Patriarhul Constantinopolului – Vecernia Sfintei Învieri, de la ora 12:00 p.m., online aici: https://youtu.be/HScjAe4YBys

3 Luni, (†) Sfintele Paști – Darul Invierii; Sfantul Irodion de la Lainici, Sfintii Mucenici Timotei si Mavra – Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, de la ora 10:00 a.m., online aici: https://youtu.be/F6V3PrRkGGc

4 Marți, (†) Sfintele Paști, Învierea Domnului – sărbătoarea luminii și a bucuriei; Sfânta Muceniță Pelaghia – Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, de la ora 10:00 a.m., online aici: https://youtu.be/EG3lloQ9ayo

5 Miercuri: Sfânta Mare Muceniță Irina, Sfântul Cuvios Mucenic Efrem cel Nou din Nea Macri (Harți) – Sfânta Liturghie, de la 10:00 a.m., online aici: https://youtu.be/H64tHGf_rRA

7 Vineri: †) Izvorul Tămăduirii – Arătarea semnului Sfintei Cruci pe cer la Ierusalim – Sfânta Liturghie, de la 10:00 a.m., urmată de Sfințirea Mică a Apei, online aici: https://youtu.be/D2hg5g50btQ

Iubiți credincioși,

Vă reamintim că în această perioadă ne este permis să avem la slujbă un număr maxim de 10 persoane (cu tot cu personalul bisericii: preot, consilieri). În aceste condiții, participarea la Sfânta Liturghie este limitată (nu se stă la toată slujba), pentru a oferi posibilitatea celor care doresc să aprindă o lumânare, să spună o rugăciune și să lase un Pomelnic pentru Proscomidie, apoi să lase locul și altor persoane care vor aștepta afară să facă același lucru. 

Vă mulțumim pentru înțelegere!

Serviciile religioase se vor desfășura în biserica noastră după programul anunțat anterior, având grijă ca în timpul desfășurării slujbelor să nu depășim limita de 10 persoane impusă de autorități (din 19 Aprilie 2021) și respectând regulile de distanțare fizică și de purtare a măștii.
 
Participarea la Sfânta Liturghie (Duminica și în sărbătorile din timpul săptămânii) se va face după cum urmează:
  • accesul în biserică se va face pe intrarea principală, iar ieșirea pe ușa laterală cu rampă;
  • între 9:00 și 9:30 a.m.: se pot aduce copiii la împărtășit – cei până în 7 ani inclusiv (pentru 7+ ani și adulți este nevoie de Taina Sfintei Spovedanii – vă rog să mă contactați);
  • Pentru toate celelalte servicii religioase (spovedit, împărtășit, sfințirea și binecuvântarea caselor de Bobotează, Taina Sfântului Maslu, etc.), vă rog să mă contactați în prealabil la numărul de telefon / text message: 647-338-6077 sau la adresa de email: contact@boraurora.com pentru a programa aceste servicii respectând condițiile impuse de situația actuală.

Vă mulțumim pentru înțelegere și ne cerem iertare pentru orice neplăceri cauzate de schimbările menționate mai sus!

 

 ««««« † »»»»»

Vom pomeni în cadrul sfintelor slujbe pe toți cei care ați trimis pomelnice pe email și pe toți cei care aveți la Sfântul Altar pomelnice peste an. Puteți folosi ca adrese de email pentru a trimite în continuare vii și adormiți din familiile dumneavoastră: contact@boraurora.com sau pr_florianene@yahoo.com
 
Mulțumim pe această cale tuturor celor care ați ajutat și continuați să fiți alături de biserica noastră pentru donațiile făcute pe platforma CanadaHelps de pe site-ul nostru:  https://boraurora.com/donatii/ 
 
Avem mare nevoie de susținerea dumneavoastră în continuare și îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să vă ocrotească pe fiecare și pe toți cei dragi și să vă ferească de orice boală, primejdie sau suferință!
 
Biserica Aurora (10 of 36) (1)
 
 
 
 

RUGĂCIUNE SPECIALĂ

 

Dumnezeule Atotputernic, Domnul cerului și al pământului, al întregii creații văzute și nevăzute, în bunătatea Ta cea nespusă, caută spre poporul adunat în numele Tău. Fii ajutorul și apărătorul nostru în aceste zile de suferință, Cel ce cunoști neputința noastră, și ne auzi plânsul de pocăință și zdrobirea inimii. Doamne, Iubitorule de oameni, izbăvește-ne de amenințarea virusului corona. Trimite îngerul Tău cel păzitor să vegheze asupra noastră și să ne ocrotească pe toți. Degrab însănătoșește pe cei ce suferă din cauza acestui virus. Îndrumă mâinile doctorilor și păzește-i pe cei sănătoși pentru a putea continua să Te slujim în pace și să slăvim numele Tău cel mare și preacinstit, al Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!

 

-1381912792

English

”Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi Eu vă voi odihni pe voi” Matei 11:28

Urmând învățăturilor Mântuitorului nostru Iisus Hristos: ”Să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii .” Ioan 13:34, Biserica noastră se dorește a fi un punct de referință în viața românilor imigranți în țara lor adoptivă, Canada, precum și un partener de nădejde al societății canadiene în plan spiritual și religios, social și cultural.

Pentru împlinirea misiunii divine și nobile de a fi rugătoare și smerit lăudătoare înaintea Sfintei Treimi – Dumnezeului nostru, păstrătoare și propovăduitoare a dreptei credinței, sprijinitoare și ajutătoare a celor lipșiți, necăjiți și întristați, robiți și în primejdii, această sfântă și de Dumnezeu păzită biserică adresează către fiii și credincioșii ei chemarea de a veni alături de Preotul paroh, de membri Consiliului Parohial, ai Asociației Doamnelor, ai Asociației de Tineret și de Seniorii noștri pentru a realiza împreună această sfântă și dumnezeiască menire.

Mulțumim Bunului Dumnezeu pentru marea Sa iubire de oameni, Preacuratei Maicii Sale, Sfântului Apostol Andrei și tuturor Sfinților Apostoli, Sfinților Patruzeci de Mucenici din Sevastia Armeniei, ocrotitorii sfânt lăcașului nostru, Sfinților Mucenici Epictet și Astion, Sfântului Cuvios Mucenic Efrem cel Nou și tuturor sfinților pentru tot binele, mila și ajutorul revărsat asupra noastră!

Îi încredințăm de aleasa noastră prețuire și aducem mulțumire Înalt Prea Sfințitului NATHANIEL, Arhiepiscopul Episcopiei Ortodoxe Române din America și Canada (ROEA) pentru părinteasca grijă și povățuire, precum și tuturor ctitorilor, membrilor, ajutătorilor și voluntarilor, închinătorilor și binefăcătorilor care au făcut posibilă existența acestei parohii!

Slavă lui Dumnezeu pentru toate!„Come to Me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest.” (Mt 11:28; NIV)

Following the teachings of our Savior Jesus Christ: „Love one another; as I have loved you, that you also love one another.” John 13:34, our Church wishes to be a reference point in the lives of immigrant Romanians in their adoptive country, Canada, as well as a reliable partner of Canadian society on a spiritual, religious, social and cultural level.

For the fulfillment of the divine and noble mission to be praying and humbly praising before the Holy Trinity – Our God, keeping and preaching the righteousness of the faith, supportive and helping those who are laid, distressed and sad, enslaved and in danger, this holy and God-guarded church addresses to their sons and believers the call to come along with the Parish Priest, members of the Parish Council, the Ladies` Committee, our Youth Association, and our Seniors to jointly achieve this holy and divine purpose.

We thank the Good God for His great love for mankind, the Holy Apostle Andrew and all the Holy Apostles, the Holy Forty Martyrs from Sevastia of Armenia, Patrons of our church, the Holy Martyrs Epictet and Astion, the Holy Martyr Ephraim the New and all the Saints for all the good, mercy and help poured upon us!
We assure them of our great appreciation and bring gratitude to the His Eminence NATHANIEL, Archbishop of the Romanian Orthodox Episcopate of America and Canada (ROEA) for pastoral care and guidance, as well as to all the founders, members, assistants and volunteers, worshipers and benefactors who made possible the existence of this parish!

Glory to God for everything!