Biserica Aurora (10 of 36) (1)

 INVITAȚIE LA HRAM

 

Vă adresăm INVITAȚIA de a participa alături de noi la praznicul Sfinților Patruzeci de Mucenici în zilele de 7, 8 și 9 Martie 2020 și de a sărbători împreună Hramul Bisericii noastre.

Programul de slujbă este următorul:

  • Sâmbătă, 7 Martie, de la orele 5:00 p.m.Taina Sfântului Maslu, urmată de Agapa frățească la biserică;
  • Duminică, 8 Martie, de la 9:30 a.m.Sfânta Liturghie cu Parastas pentru ctitori, urmată de Masa de Hram ce va avea loc la Aurora Seniors Centre, de la ora 1:30 p.m.;
  • Luni, 9 Martie, de la 9:30 a.m.Sfânta Liturghie în ziua de prăznuire a Sfinților Patruzeci de Mucenici și Agapă frățească la biserică.

 Vă așteptăm cu drag!

Pentru evenimentele organizate de biserica noastră, accesați link-urile de mai jos:

 

8 Februarie 2020 – Picnicul de iarnă

Ora de Religie / Sunday School – în fiecare Duminică – din 1 Martie 2020

Acatist și Seară duhovnicească– Vineri, 20 Martie 2020

Taina Sfântului Maslu – Sâmbătă, 7 Martie 2020

 

Vă așteptăm cu drag!

-1381912792

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English

”Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi Eu vă voi odihni pe voi” Matei 11:28

Urmând învățăturilor Mântuitorului nostru Iisus Hristos: ”Să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii .” Ioan 13:34, Biserica noastră se dorește a fi un punct de referință în viața românilor imigranți în țara lor adoptivă, Canada, precum și un partener de nădejde al societății canadiene în plan spiritual și religios, social și cultural.

Pentru împlinirea misiunii divine și nobile de a fi rugătoare și smerit lăudătoare înaintea Sfintei Treimi – Dumnezeului nostru, păstrătoare și propovăduitoare a dreptei credinței, sprijinitoare și ajutătoare a celor lipșiți, necăjiți și întristați, robiți și în primejdii, această sfântă și de Dumnezeu păzită biserică adresează către fiii și credincioșii ei chemarea de a veni alături de Preotul paroh, de membri Consiliului Parohial, ai Asociației Doamnelor, ai Asociației de Tineret și de Seniorii noștri pentru a realiza împreună această sfântă și dumnezeiască menire.

Mulțumim Bunului Dumnezeu pentru marea Sa iubire de oameni, Preacuratei Maicii Sale, Sfântului Apostol Andrei și tuturor Sfinților Apostoli, Sfinților Patruzeci de Mucenici din Sevastia Armeniei, ocrotitorii sfânt lăcașului nostru, Sfinților Mucenici Epictet și Astion, Sfântului Cuvios Mucenic Efrem cel Nou și tuturor sfinților pentru tot binele, mila și ajutorul revărsat asupra noastră!

Îi încredințăm de aleasa noastră prețuire și aducem mulțumire Înalt Prea Sfințitului NATHANIEL, Arhiepiscopul Episcopiei Ortodoxe Române din America și Canada (ROEA) pentru părinteasca grijă și povățuire, precum și tuturor ctitorilor, membrilor, ajutătorilor și voluntarilor, închinătorilor și binefăcătorilor care au făcut posibilă existența acestei parohii!

Slavă lui Dumnezeu pentru toate!„Come to Me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest.” (Mt 11:28; NIV)

Following the teachings of our Savior Jesus Christ: „Love one another; as I have loved you, that you also love one another.” John 13:34, our Church wishes to be a reference point in the lives of immigrant Romanians in their adoptive country, Canada, as well as a reliable partner of Canadian society on a spiritual, religious, social and cultural level.

For the fulfillment of the divine and noble mission to be praying and humbly praising before the Holy Trinity – Our God, keeping and preaching the righteousness of the faith, supportive and helping those who are laid, distressed and sad, enslaved and in danger, this holy and God-guarded church addresses to their sons and believers the call to come along with the Parish Priest, members of the Parish Council, the Ladies` Committee, our Youth Association, and our Seniors to jointly achieve this holy and divine purpose.

We thank the Good God for His great love for mankind, the Holy Apostle Andrew and all the Holy Apostles, the Holy Forty Martyrs from Sevastia of Armenia, Patrons of our church, the Holy Martyrs Epictet and Astion, the Holy Martyr Ephraim the New and all the Saints for all the good, mercy and help poured upon us!
We assure them of our great appreciation and bring gratitude to the His Eminence NATHANIEL, Archbishop of the Romanian Orthodox Episcopate of America and Canada (ROEA) for pastoral care and guidance, as well as to all the founders, members, assistants and volunteers, worshipers and benefactors who made possible the existence of this parish!

Glory to God for everything!