Ocazie unică pentru închinare

O tradiție specific românească îngăduie episcopului dreptul de a-i invita pe credincioși să vină prin Ușa Diaconească de la sud, prin spatele Sfintei Mese și să iasă prin Ușa Diaconească de nord. Pecetluirea slujbei de târnosire (consacrare) constă în celebrarea Sfintei Liturghii care urmează a fi săvârșită acum. Această închinare este permisă numai înainte ca slujba sfântă de Liturghie (mulțumire) să fie slujită în acea zi. (cu aproximație orele 11:00 până la 12:00).

A Unique Occasion for Veneration

A particular Romanian tradition is the prerogative of the Bishop to invite the faithful to come through the south deacon door, around the back of the holy table and out the north door. The sealing of the service is in the celebration of the Divine and Holy Liturgy which now follows. This veneration is allowed only before the Divine and Holy Liturgy is served that day. (aprox. 11:00 a.m. to 12:00 p.m.).

HRISTOS A ÎNVIAT!

Sâmbătă, 25 Mai, de la orele 10:00 dimineața, va începe Slujba de Târnosire (Consacrare) a bisericii noastre prin invocarea harului Sfântului Duh de către Înalt Prea Sfințitul Nathaniel, însoțit de un sobor de preoți. Imediat după această sfântă slujbă, va avea loc trecerea credincioșilor prin Sfântul Altar (aprox. orele 11:00 a.m.), urmată de săvârșirea Sfintei Liturghii și o Agapă frățească (masă praznicală pentru cei prezenți și invitați).

Cei dintre dumneavoastră care aveți costume naționale (ie sau orice alte articole vestimentare tradiționale românești), vă rugăm să le purtați spre cinstirea neamului și cu mândria că ne-am născut români!

CHRIST IS RISEN!

On Saturday, May 25, at 10:00 am, will begin the Consecration of our Church by invoking the grace of the Holy Spirit by His Eminence Archbishop Nathaniel, accompanied by a synod of priests. Immediately after this holy ministry, the believers will pass through the Holy Altar (about 11:00 a.m.), followed by the Divine Liturgy and a Brotherhood Agape (a feast for those present and invited guests).

Those of you who have national costumes (ie, or any other traditional Romanian clothing items), please wear them to honor the people and proudly that we were born Romanians!

-1381912792

 

Tabăra de Vară “Sfântul Antonie cel Mare” – Ontario, Canada

Situată într-o locație deosebită, departe de zgomotul orașului, tabăra se desfășoară la Centrul Creștin al Bisericii Ortodoxe Copte, ”The Valley of the Mother of God”, din Mono, Orangeville.

Devenită deja o tradiție în viața bisericii noastre ortodoxe românești de aici, Tabăra de Vară ”Sfântul Antonie cel Mare” adună de la an la an, din ce în ce mai mulți copii și tineri dornici să descopere adevărata credință, valorile neamului din care se trag și să lege noi prietenii.

Anul acesta, tabăra se desfășoară în perioada Duminică, 30 iunie – Sâmbătă, 6 iulie. Sosirea se face pe data de 30 iunie, începând cu ora 16:00 și se încheie înainte de cină, la ora 18:00. Plecarea va fi în data de 6 iulie, la ora 12:00. Părinții vor semna pentru copiii lor atât la sosire, cât și la plecare. Prețul este de $435/persoană pentru membri bisericii ortodoxe sau $535/persoană pentru non-membri.
Data limită pentru primirea formularelor este: 2 iunie, 2019.

CONTINUĂ SĂ CITEȘTI…

English

”Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi Eu vă voi odihni pe voi” Matei 11:28

Urmând învățăturilor Mântuitorului nostru Iisus Hristos: ”Să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii .” Ioan 13:34, Biserica noastră se dorește a fi un punct de referință în viața românilor imigranți în țara lor adoptivă, Canada, precum și un partener de nădejde al societății canadiene în plan spiritual și religios, social și cultural.

Pentru împlinirea misiunii divine și nobile de a fi rugătoare și smerit lăudătoare înaintea Sfintei Treimi – Dumnezeului nostru, păstrătoare și propovăduitoare a dreptei credinței, sprijinitoare și ajutătoare a celor lipșiți, necăjiți și întristați, robiți și în primejdii, această sfântă și de Dumnezeu păzită biserică adresează către fiii și credincioșii ei chemarea de a veni alături de Preotul paroh, de membri Consiliului Parohial, ai Asociației Doamnelor, ai Asociației de Tineret și de Seniorii noștri pentru a realiza împreună această sfântă și dumnezeiască menire.

Mulțumim Bunului Dumnezeu pentru marea Sa iubire de oameni, Preacuratei Maicii Sale, Sfântului Apostol Andrei și tuturor Sfinților Apostoli, Sfinților Patruzeci de Mucenici din Sevastia Armeniei, ocrotitorii sfânt lăcașului nostru, Sfinților Mucenici Epictet și Astion, Sfântului Cuvios Mucenic Efrem cel Nou și tuturor sfinților pentru tot binele, mila și ajutorul revărsat asupra noastră!

Îi încredințăm de aleasa noastră prețuire și aducem mulțumire Înalt Prea Sfințitului NATHANIEL, Arhiepiscopul Episcopiei Ortodoxe Române din America și Canada (ROEA) pentru părinteasca grijă și povățuire, precum și tuturor ctitorilor, membrilor, ajutătorilor și voluntarilor, închinătorilor și binefăcătorilor care au făcut posibilă existența acestei parohii!

Slavă lui Dumnezeu pentru toate!„Come to Me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest.” (Mt 11:28; NIV)

Following the teachings of our Savior Jesus Christ: „Love one another; as I have loved you, that you also love one another.” John 13:34, our Church wishes to be a reference point in the lives of immigrant Romanians in their adoptive country, Canada, as well as a reliable partner of Canadian society on a spiritual, religious, social and cultural level.

For the fulfillment of the divine and noble mission to be praying and humbly praising before the Holy Trinity – Our God, keeping and preaching the righteousness of the faith, supportive and helping those who are laid, distressed and sad, enslaved and in danger, this holy and God-guarded church addresses to their sons and believers the call to come along with the Parish Priest, members of the Parish Council, the Ladies` Committee, our Youth Association, and our Seniors to jointly achieve this holy and divine purpose.

We thank the Good God for His great love for mankind, the Holy Apostle Andrew and all the Holy Apostles, the Holy Forty Martyrs from Sevastia of Armenia, Patrons of our church, the Holy Martyrs Epictet and Astion, the Holy Martyr Ephraim the New and all the Saints for all the good, mercy and help poured upon us!
We assure them of our great appreciation and bring gratitude to the His Eminence NATHANIEL, Archbishop of the Romanian Orthodox Episcopate of America and Canada (ROEA) for pastoral care and guidance, as well as to all the founders, members, assistants and volunteers, worshipers and benefactors who made possible the existence of this parish!

Glory to God for everything!