Hristos a înviat!

Iubiți credincioși,
Cu ajutorul Bunului Dumnezeu, cu strădania și eforturile Consiliului Parohial, ale Comitetului de Doamne și a voluntarilor care au contribuit la organizarea și buna desfășurare a sfințirii bisericii noastre, s-a săvârșit acest eveniment mult așteptat, un mare dar făcut parohiei noastre ocrotite de Sfinții Patruzeci de Mucenici la împlinirea a 10 ani de la înființare.
Cu binecuvântarea ierarhului nostru, Înalt Prea Sfințitul Nathaniel, spre cinstirea acestui moment, în biserica nou-târnosită, se vor oficia ca mulțumire înaintea lui Dumnezeu, 40 de Sfinte Liturghii, neîntrerupt, până la data de 4 iulie inclusiv. Pentru a duce la îndeplinire această lucrare, vă adresăm dumneavoastră, credincioșilor noștri, chemarea de a fi alături de noi și Sfânta Biserică la aceste slujbe. Fără prezența credincioșilor nu se poate sluji Sfânta Liturghie.

La ceas aniversar, aducem mulțumirile noastre înaintea lui Hristos Domnul, Arhiepiscopului nostru, Înalt Prea Sfințitul Nathaniel pentru părinteasca purtare de grijă, Părintelui Vicar Dan Hoarste, Părintelui Protopop Ionuț Maerean, Preoților fondatori ai acestei de Dumnezeu păzite parohii, Părintele Antonel Marius Dumitru și Părintele Ștefan Dan Morariu, dimpreună cu toți preoții co-slujitori, precum și tuturor ctitorilor, ajutătorilor și închinătorilor bisericii Sfinții Patruzeci de Mucenici.
Cu deosebit respect și recunoștință, aducem mulțumire membrilor Consiliului Parohial și Comitetului Doamnelor și inimoșilor noștri voluntari, care, cu multă dragoste și dăruire, au făcut din acest eveniment o sărbătoare a bucuriei și a credinței noastre ortodoxe.
Binecuvântarea Domnului să fie peste voi toți, cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni, acum și în veci, Amin!

-1381912792

 

 

Tabăra de Vară “Sfântul Antonie cel Mare” – Ontario, Canada

Situată într-o locație deosebită, departe de zgomotul orașului, tabăra se desfășoară la Centrul Creștin al Bisericii Ortodoxe Copte, ”The Valley of the Mother of God”, din Mono, Orangeville.

Devenită deja o tradiție în viața bisericii noastre ortodoxe românești de aici, Tabăra de Vară ”Sfântul Antonie cel Mare” adună de la an la an, din ce în ce mai mulți copii și tineri dornici să descopere adevărata credință, valorile neamului din care se trag și să lege noi prietenii.

Anul acesta, tabăra se desfășoară în perioada Duminică, 30 iunie – Sâmbătă, 6 iulie. Sosirea se face pe data de 30 iunie, începând cu ora 16:00 și se încheie înainte de cină, la ora 18:00. Plecarea va fi în data de 6 iulie, la ora 12:00. Părinții vor semna pentru copiii lor atât la sosire, cât și la plecare. Prețul este de $435/persoană pentru membri bisericii ortodoxe sau $535/persoană pentru non-membri.
Data limită pentru primirea formularelor este: 2 iunie, 2019.

CONTINUĂ SĂ CITEȘTI…

English

”Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi Eu vă voi odihni pe voi” Matei 11:28

Urmând învățăturilor Mântuitorului nostru Iisus Hristos: ”Să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii .” Ioan 13:34, Biserica noastră se dorește a fi un punct de referință în viața românilor imigranți în țara lor adoptivă, Canada, precum și un partener de nădejde al societății canadiene în plan spiritual și religios, social și cultural.

Pentru împlinirea misiunii divine și nobile de a fi rugătoare și smerit lăudătoare înaintea Sfintei Treimi – Dumnezeului nostru, păstrătoare și propovăduitoare a dreptei credinței, sprijinitoare și ajutătoare a celor lipșiți, necăjiți și întristați, robiți și în primejdii, această sfântă și de Dumnezeu păzită biserică adresează către fiii și credincioșii ei chemarea de a veni alături de Preotul paroh, de membri Consiliului Parohial, ai Asociației Doamnelor, ai Asociației de Tineret și de Seniorii noștri pentru a realiza împreună această sfântă și dumnezeiască menire.

Mulțumim Bunului Dumnezeu pentru marea Sa iubire de oameni, Preacuratei Maicii Sale, Sfântului Apostol Andrei și tuturor Sfinților Apostoli, Sfinților Patruzeci de Mucenici din Sevastia Armeniei, ocrotitorii sfânt lăcașului nostru, Sfinților Mucenici Epictet și Astion, Sfântului Cuvios Mucenic Efrem cel Nou și tuturor sfinților pentru tot binele, mila și ajutorul revărsat asupra noastră!

Îi încredințăm de aleasa noastră prețuire și aducem mulțumire Înalt Prea Sfințitului NATHANIEL, Arhiepiscopul Episcopiei Ortodoxe Române din America și Canada (ROEA) pentru părinteasca grijă și povățuire, precum și tuturor ctitorilor, membrilor, ajutătorilor și voluntarilor, închinătorilor și binefăcătorilor care au făcut posibilă existența acestei parohii!

Slavă lui Dumnezeu pentru toate!„Come to Me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest.” (Mt 11:28; NIV)

Following the teachings of our Savior Jesus Christ: „Love one another; as I have loved you, that you also love one another.” John 13:34, our Church wishes to be a reference point in the lives of immigrant Romanians in their adoptive country, Canada, as well as a reliable partner of Canadian society on a spiritual, religious, social and cultural level.

For the fulfillment of the divine and noble mission to be praying and humbly praising before the Holy Trinity – Our God, keeping and preaching the righteousness of the faith, supportive and helping those who are laid, distressed and sad, enslaved and in danger, this holy and God-guarded church addresses to their sons and believers the call to come along with the Parish Priest, members of the Parish Council, the Ladies` Committee, our Youth Association, and our Seniors to jointly achieve this holy and divine purpose.

We thank the Good God for His great love for mankind, the Holy Apostle Andrew and all the Holy Apostles, the Holy Forty Martyrs from Sevastia of Armenia, Patrons of our church, the Holy Martyrs Epictet and Astion, the Holy Martyr Ephraim the New and all the Saints for all the good, mercy and help poured upon us!
We assure them of our great appreciation and bring gratitude to the His Eminence NATHANIEL, Archbishop of the Romanian Orthodox Episcopate of America and Canada (ROEA) for pastoral care and guidance, as well as to all the founders, members, assistants and volunteers, worshipers and benefactors who made possible the existence of this parish!

Glory to God for everything!