English

Biserica este susținută de donațiile dumneavoastră. Dacă doriți să ne ajutați material, orice donație este binevenită.

Donate Now Through CanadaHelps.org!

Mulțumim.


 

The church is supported by your donations. If you want to help us materially, any donation is welcome.

Donate Now Through CanadaHelps.org!

Thank You.