NOIEMBRIE

2 Sâmbătă: Sf. Mc. Achindin, Pigasie, Aftonie, Elpidifor şi Anempodist (Sâmbăta morţilor – Moşii de toamnă) – Slujba de pomenire (Parastas) de la ora 10:00 a.m.

3 Duminică: Sf. Sfinţiţi Mc. Achepsima, Iosif şi Aitala; Aşezarea moaştelor Sf. Mare Mc. Gheorghe în Lida. Duminica a 22-a după Rusalii. Ap. Galateni 6,11-18; Ev. Luca 16,19-31 (Bogatul nemilostiv şi săracul Lazăr). Glas 3, voscr. 9 – Sfânta Liturghie, de la 9:30 a.m.

8 Vineri: +) Soborul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil şi al tuturor cereştilor puteri –Sfânta Liturghie, de la 9:30 a.m.

10 Duminică: Sf. Ap. Olimp, Rodion, Sosipatru, Erast, Terţiu şi Cvart; Sf. Mc. Orest. Duminica a 25-a după Rusalii. Ap. Efeseni 4,1-7; Ev. Luca 10,25-37 (Pilda samarineanului milostiv). Glas 4, voscr. 10 – Sfânta Liturghie, de la 9:30 a.m.

13 Miercuri: +) Sf. Ier. Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, şi mama sa, Sf. Antuza – Sfânta Liturghie, de la 9:30 a.m.

15 Vineri: +) Sf. Cuv. Paisie de la Neamţ; Sf. Mc. şi Mărturisitori: Gurie, Samona şi Aviv diaconul (Începutul Postului Naşterii Domnului) – Acatist și Seară duhovnicească, de la ora 7:00 p.m.

16 Sâmbătă: Sf. Ap. şi Evanghelist Matei (P,U,V) – Taina Sfintei Spovedanii, de la ora 3:00 p.m.

17 Duminică: Sf. Ier. Grigorie Taumaturgul, episcopul Neocezareei, şi Ghenadie, patriarhul Constantinopolului; Sf. Cuv. Lazăr Zugravul (P,U,V). Duminica a 26-a după Rusalii. Ap. Efeseni 5,8-19; Ev. Luca 12,16-21 (Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina). Glas 5, voscr. 11 – Sfânta Liturghie, de la 9:30 a.m.

21 Joi: (+) Intrarea în biserică a Maicii Domnului (P,U,V) Sfânta Liturghie, de la 9:30 a.m.

22 Vineri: Sf. Ap. Filimon, Arhip, Onisim şi Apfia; Sf. Mc. Cecilia – Taina Sfintei Spovedanii, de la ora 5:00 la 6:30 p.m.

24 Duminică: Sf. Sfinţiţi Mc. Clement, episcopul Romei, şi Petru, episcopul Alexandriei (P,U,V). Duminica a 30-a după Rusalii. Ap. Coloseni 3,12-16; Ev. Luca 8,18-27 (Dregătorul bogat – Păzirea Poruncilor). Glas 6, voscr. 1 – Sfânta Liturghie, de la 9:30 a.m.

25 Luni: + Sf. Mare Mc. Ecaterina; Sf. Mare Mc. Mercurie; (Odovania praznicului Intrării în biserică a Maicii Domnului) (U,V) – Sfânta Liturghie, de la 9:30 a.m.

29 Vineri: Sf. Mc. Paramon şi Filumen; Sf. Cuv. Pitirun – Taina Sfântului Maslu, de la ora 7:00 p.m.

30 Sâmbătă: +) Sf. Ap. Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României; +) Sf. Ier. Andrei Şaguna, mitropolitul Transilvaniei; Sf. Ier. Frumentie, episcopul Etiopiei; + Sf. Cuv. Sebastian (Dabovich) (P,U,V) – Sfânta Liturghie, de la 9:30 a.m.

DECEMBRIE

1 Duminică: Sf. Proroc Naum; Sf. Cuv. Filaret cel Milostiv (P,U,V). Duminica a 16-a după Rusalii. Ap. 2 Corinteni 6,1-10; Ev. Matei 25,14-30 (Pilda talanților). Glas 7, voscr. 2 – Sfânta Liturghie, de la 9:30 a.m.

6 Vineri: +) Sf. Ier. Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichiei, făcătorul de minuni (P,U,V) – Sfânta Liturghie, de la 9:30 a.m.

7 Sâmbătă: +) Sf. Mc. Filofteia de la Curtea de Argeş; Sf. Ier. Ambrozie, episcopul Milanului (P,U,V) – Sfânta Liturghie, de la 9:30 a.m., urmată de Taina Sfintei Spovedanii

8 Duminică: Sf. Cuv. Patapie; Sf. Ap. Cezar, Tihic şi Onisifor (P,U,V). Duminica a 27-a după Rusalii. Ap. Efeseni 6,10-17; Ev. Luca 13,10-17 (Tămăduirea femeii gârbove). Glas 8, voscr. 3 – Sfânta Liturghie, de la 9:30 a.m.

13 Vineri: +) Sf. Cuv. Gherman din Alaska; + Sf. Ier. Dosoftei, mitropolitul Moldovei; + Sf. Mari Mc. Eustratie, Auxentie, Evghenie, Mardarie şi Orest; Sf. Mc. Lucia din Siracuza (U,V) – Acatist și Seară duhovnicească, de la ora 7:00 p.m.

14 Sâmbătă: Sf. Mc. Tirs, Calinic, Filimon şi Apolonie (P,U,V) – Taina Sfintei Spovedanii, de la ora 3:00 p.m.

15 Duminică: Sf. Sfinţit Mc. Elefterie, episcopul Iliriei; Sf. Mc. Antia și Suzana (P,U,V). Duminica a 28-a după Rusalii (a Sf. Strămoşi după trup ai Domnului). Ap. Sf. Strămoşi: Coloseni 3,4-11; Ev. Luca 14,16-24 (Pilda celor poftiţi la cină). Glas 1, voscr. 4 – Sfânta Liturghie, de la 9:30 a.m.

21 Sâmbătă: Sf. Mc. Iuliana din Nicomidia; Sf. Mc. Temistocle (U,V) – Taina Sfintei Spovedanii, de la ora 3:00 p.m.

22 Duminică: +) Sf. Ier. Petru Movilă, mitropolitul Kievului; Sf. Mare Mc. Anastasia. Duminica dinaintea Naşterii Domnului (a Sf. Părinţi după trup ai Domnului). Ap. Evrei 11,9-10; 32-40; Ev. Matei 1,1-25 (Genealogia Mântuitorului). Glas 2, voscr. 5 – Sfânta Liturghie, de la 9:30 a.m.

25 Miercuri: (+) Naşterea Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos (Crăciunul)Sfânta Liturghie, de la 9:30 a.m.

26 Joi: +) Soborul Maicii Domnului; +) Sf. Cuv. Nicodim cel Sfinţit de la Tismana; Sf. Sfinţit Mc. Eftimie, episcopul Sardei Sfânta Liturghie, de la 9:30 a.m.

27 Vineri: + Sfântul Ap., întâiul Mc. şi Arhidiacon Ştefan; Sf. Cuv. Teodor Mărturisitorul (Harţi)Sfânta Liturghie, de la 9:30 a.m.

29 Duminică: Sfinţii 14.000 de prunci ucişi din porunca lui Irod; Sf. Cuv. Marcel şi Tadeu. Duminica după Naşterea Domnului (a Sfinților Iosif Logodnicul, David Prorocul și Iacob, rudenia Domnului). Ap. Galateni 1,11-19; Ev. Matei 2,13-23 (Fuga în Egipt). Glas 3, voscr. 6 – Sfânta Liturghie, de la 9:30 a.m.