De ești preot începi așa :

Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Iar de nu ești preot, zi :

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

Apoi se zic rugăciunile începătoare:

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le împlinești ; Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi (de trei ori) .

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluiește  (de trei ori) ,

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este împărăția, puterea și mărirea, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Apoi, aceste tropare, glasul al 6-lea :

Miluiește-ne pe noi, Doamne,miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns această rugăciune aducem Ție, ca unui Stăpân, noi păcătoșii robii Tăi, miluiește-ne pe noi.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Cinstita prăznuire a proorocului Tău, Doamne, cer arată Biserica Ta ; că îngerii cu oamenii împreună se veselesc. Pentru rugăciunile lui, Hristoase Dumnezeule, în pace îndreptează viața noastră.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Multe sunt mulțimile păcatelor mele, Născătoare de Dumnezeu ; dar către Tine năzuiesc, Curată, căutând mântuire : cercetează neputinciosul meu suflet și te roagă Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să-mi dea iertare de răutățile ce am făcut, Ceea ce ești una binecuvântată.

După aceea : Doamne miluiește (de 40 de ori) și fă închinăciuni câte poți. Apoi, rostește rugăciunea aceasta :

Întru tot Sfântă Treime, Dumnezeule și Făcătorule a toată lumea, ajută-mi și îndreptează inima mea, să încep cu înțelepciune și să sfârșesc cu fapte bune acești Psalmi însuflați de Dumnezeu, pe care Duhul Sfânt i-a rostit prin gura lui David și pe care și eu, nevrednicul, voiesc să-i rostesc acum. Dar, cunoscându-mi nepriceperea și căzând înaintea Ta, mă rog Ție și cer ajutor de la Tine : îndreptează mintea mea, Dumnezeule, și-mi întărește inima, să nu mă îngreunez de graiurile gurii, ci să mă veselesc de înțelegerea cuvintelor și să mă gândesc la lucrarea faptelor bune, ca luminându-mă cu faptele cele bune, să mă învrednicesc la judecată de șederea de-a dreapta Ta, împreună cu toți aleșii Tăi. Deci, binecuvintează-mă, Stăpâne, ca din inimă să rostesc cu limba mea așa :

Și să începi a citi Psaltirea încet și cu multă luare-aminte, fără să te grăbești și cugetând mereu, ca să înțelegi și cu mintea cele ce citești:

Catisma întâi

Catisma a doua

Catisma a treia

Catisma a patra

Catisma a cincea

Catisma a șasea

Catisma a șaptea

Catisma a opta

Catisma a noua

Catisma a zecea

Catisma a unsprezecea

Catisma a douăsprezecea

Catisma a treisprezecea

Catisma a paisprezecea

Catisma a cincisprezecea

Catisma a șaisprezecea

Catisma a șaptesprezecea

Catisma a optsprezecea

Catisma a nouăsprezecea

Catisma a douăzecea