Canon de rugăciune către Sfântul Ierarh Eumenie, Episcopul Gortinei – 18 Septembrie

Troparul Sfântului Ierarh Eumenie, Episcopul Gortinei, glasul al 8-lea: Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor şi cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; şi te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Eumenie, părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre. Cântarea 1, glasul al 2-lea. … Continuă să citești Canon de rugăciune către Sfântul Ierarh Eumenie, Episcopul Gortinei – 18 Septembrie

Canon de rugăciune către Sfânta Muceniţă Sofia şi către fiicele sale: Pistis, Elpis şi Agapis – 17 Septembrie

Troparul Sfintei Muceniţe Sofia şi al fiicelor sale Pistis, Elpis şi Agapis, glasul al 4-lea: Mieluşele cuvântătoare, prin mucenicie, v-aţi adus Mielului şi Păstorului, săvârşind călătoria cea către Hristos şi credinţa păzind-o. Pentru aceea, cu suflet vesel astăzi săvârşind pomenirea voastră cea sfântă, minunatelor, pe Hristos Îl slăvim. Cântarea 1, glasul 1. Irmos: Dreapta Ta … Continuă să citești Canon de rugăciune către Sfânta Muceniţă Sofia şi către fiicele sale: Pistis, Elpis şi Agapis – 17 Septembrie

Canon de rugăciune către Sfânta Mare Muceniţă Eufimia – 16 Septembrie

Troparul Sfintei Mari Muceniţe Eufimia, glasul al 3-lea: Foarte mult ai vestit pe cei dreptmăritori şi ai ruşinat pe cei rău credincioşi, Sfântă Mare Muceniţă Eufimia, Preafrumoasă fecioară a lui Hristos, întărind cele ce părinţii bine au dogmatizat la al patrulea Sinod Ecumenic. Muceniţă Preamărită, pe Hristos Dumnezeu roagă-L să ne dăruiască nouă mare milă. … Continuă să citești Canon de rugăciune către Sfânta Mare Muceniţă Eufimia – 16 Septembrie

✝ Canon de rugăciune către Sfântul Mare Mucenic Nichita Romanul – 15 Septembrie

Troparul Sfântului Mare Mucenic Nichita, glasul 1: Purtătorule de chinuri, biruind mai întâi năvălirile barbarilor cu Puterea Crucii cea nebiruită, pe urmă ai surpat mândria demonilor, împotrivindu-te cu vitejia ta, înţelepte; şi biruind-o, Sfinte Mucenice Nichita, ai luat daruri vrednice de biruinţă. Slavă lui Hristos, Cel Ce te-a întărit; Slavă Celui Ce te-a încununat; Slavă … Continuă să citești ✝ Canon de rugăciune către Sfântul Mare Mucenic Nichita Romanul – 15 Septembrie

Canon de rugăciune către Sfânta Cuvioasă Teodora din Alexandria – 11 Septembrie

Troparul Sfintei Cuvioase Teodora din Alexandria, glasul al 8-lea: Întru tine, maică, cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că, luând crucea, ai urmat lui Hristos; şi lucrând, ai învăţat să nu se uite la trup, căci este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii împreună … Continuă să citești Canon de rugăciune către Sfânta Cuvioasă Teodora din Alexandria – 11 Septembrie